Warunki najmu samochodu

Jak wygląda procedura wynajmu samochodu? +
Jeśli chcesz wynająć samochód, skorzystaj z wyszukiwarki widocznej na górze każdej podstrony serwisu. Następnie, wybierz model samochodu i kliknij przycisk Wynajmij. Po przejściu przez formularz wynajmu, wybierz metodę płatności i potwierdź rezerwację.
Czy samochód może wynająć każdy kto posiada ważne prawo jazdy? +
Podczas zawierania umowy każdy klient jest zobowiązany do zadeklarowania, że posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem na terenie Rzeczypospolitej przez okres co najmniej 3 lat oraz ma ukończone 21 lat. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania klienta przed zawarciem umowy, a razie uzyskania negatywnej opinii, prawo do odmowy rezerwacji samochodu.
Dokąd można pojechać samochodem wypożyczonym z ERC? +
Teren, po którym można się będzie poruszać wypożyczonym samochodem jest każdorazowo uzgadniany przez strony w umowie najmu.

Koszty najmu

Czy mogę zapłacić na miejscu? +
Zgodnie z zasadami wynajmu samochodu, zapłaty należy dokonać najpóźniej w chwili odbioru samochodu.
Jakimi dodatkowymi kosztami może być obciążony klient? +
Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami naprawy szkód wynikających z niewłaściwej eksploatacji pojazdu, utraty wartości rynkowej pojazdu na skutek uszkodzenia z winy klienta, zysku utraconego przez ERC z tytułu wynajmu pojazdu wskutek szkód powstałych w pojeździe z winy klienta.
Czy płatność za wynajem samochodu można rozłożyć na raty? +
Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty wraz z kaucją zwrotną z góry, ponieważ taki jest warunek przekazania samochodu.

Kradzież lub uszkodzenie pojazdu

Co w przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu? +

W przypadku uszkodzenia pojazdu klient jest zobowiązany do wypełnienia protokołu policyjnego Envio Rental Car i dostarczenia nam wszystkich niezbędnych informacji, dzięki którym możliwe będzie naprawienie szkody.

Czy w razie uszkodzenia pojazdu mogę dokonać szybkiej naprawy, aby uniknąć dodatkowych opłat przy zwrocie? +

Nie – umowa z Envio Rental Car szczegółowo reguluje prawa i obowiązki każdej ze stron. W razie jakichkolwiek uszkodzeń, klient jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić nas o zaistniałej sytuacji.

Warunki zwrotu pojazdu

Czy mogę zostawić pojazd w dowolnym miejscu? +

Pojazd należy dostarczyć w miejsce wskazane w umowie najmu. Co do zasady, samochód należy odstawić w siedzibie Envio Rental Car, chyba że strony podczas zawierania umowy ustaliły inaczej.

Czy po zdaniu pojazdu otrzymam pisemne potwierdzenie odbioru? +

Tak. Każdorazowo przy odebraniu samochodu od klienta sporządzamy protokół zwrotu do zatwierdzenia przez obie strony.

Czy ERC pobiera dodatkowe opłaty za eksploatację samochodu? +

Jeśli samochód był użytkowany zgodnie z zasadami regulaminu Envio Rental Car, nie pobieramy dodatkowych opłat za eksploatację. Należy pamiętać, aby zwrócić samochód zgodnie z jego stanem w momencie odbioru. Pojazd musi być czysty i zatankowany do pełna.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Porozmawiaj z naszym doradcą, który udzieli odpowiedzi na Twoje pytania
lub przeprowadzi Cię przez proces rezerwacji.

733 133 333 Informacja czynna codziennie w godzinach od 9.00 do 21.00